Όροι και Προϋποθέσεις

Effective Date 12/11/2019

Free Futuresoft’s

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος www.futuresoft.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, γραφικών, εγγράφων, κειμένων, προϊόντων και όλων των άλλων στοιχείων της Ιστοσελίδας και όλων των προϊόντων που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και των υπηρεσιών που λειτουργούν μέσω της Ιστοσελίδας, είναι διαθέσιμο για τη χρήση σας υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

1 Εισαγωγή

1 Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

1.1.1 Οι συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν μία δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας μας FFS και εσάς, είτε είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις Υπηρεσίες, όπως ορίζονται ως κάτωθι.

1.1.2 Λάβετε υπόψη ότι όταν κάνετε χρήση οποιωνδήποτε παρόντων ή μελλοντικών προϊόντων ή υπηρεσιών της FFS, είτε προσφέρονται δωρεάν, είτε με πληρωμή, είτε συμπεριλαμβάνονται είτε όχι στον Δικτυακό Τόπο, υπόκεισθε στους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε τέτοιες υπηρεσίες ή προϊόντα χάριν του Βασικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Master Service Agreement - MSA), του Συμφωνητικού παροχής Επιπέδου Υπηρεσίας (Service Level Agreement - SLA), ή παροχής Εργασίας (Statement of Work - SoW).

1.2 Αποδοχή της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων

1.2.1 Η χρήση του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας επίσης υπόκεινται στην Πολιτική μας περί Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καλύπτει τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Με την πρόσβαση ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε και δεσμεύεστε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας FFS.

1.3 Αλλαγές ή Τροποποιήσεις σχετικά με τον Δικτυακό Τόπο

1.3.1 Η FFS διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές ή ενημερώσεις σχετικές με το Περιεχόμενο ή τη μορφοποίηση του Δικτυακού Τόπου, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1.3.2 Η FFS διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τερματισμό ή περιορισμό πρόσβασης στον δικτυακό τόπο ή τμήματος του για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

1.4 Αλλαγές ή Τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις

1.4.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από την FFS, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με ειδοποίηση η οποία θα δίνεται με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα: α) με ηλεκτρονική επικοινωνία (email) στη διεύθυνση που έχει δοθεί από εσάς β) όποιο μέσο επικοινωνίας έχετε δώσει σε εμάς για αυτόν το λόγο, ή γ) μια γενική ανακοίνωση μέσα από τον Δικτυακό Τόπο εάν οι υπόλοιποι τρόποι αποδειχθούν αδύνατοι ή θα ενέχουν δυσανάλογη προσπάθεια εκ μέρους μας.

1.4.2 Εάν δεν μπορείτε να παρέχεται μία έγκυρη ή πρόσφατη διεύθυνση ή στοιχείο επικοινωνίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι σας απαλλάσσει από την υποχρέωσή σας να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε παράσχει στα πλαίσια των συμφωνηθέντων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις όπως ισχύουν κάθε φορά.

1.5 Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον Δικτυακό Τόπο και τους Όρους και Προϋποθέσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν, προκειμένου να είσαστε σίγουροι ότι είστε ενήμεροι της τελευταίας έκδοσης του Δικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του.

1.6 Η εξακολούθηση της χρήσης των Υπηρεσιών υποδεικνύει την αποδοχή σας στις αλλαγές.

Η FFS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ, Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ FFS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

2 Ορισμοί

2.1 Τα λήμματα FFS, Εμείς, Εμάς ή Δικό μας: αναφέρονται στην εταιρεία Free Future Soft Systems Ltd

2.2 Τα λήμματα Εσείς ή Δικό σας: αναφέρονται στην εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα την οποία εκπροσωπείτε και για την οποία αποδέχεστε αυτήν την συμφωνία και για τα υποκαταστήματα ή παραρτήματα αυτής της εταιρείας ή νομικής οντότητας.

2.3 Τα Δεδομένα σας: Ο όρος αναφέρεται σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα ή πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς στην Υπηρεσία κατά τη χρήση της υπηρεσίας και τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία προσωπικών δεδομένων ή προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

2.4 Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης: οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»)

2.5 Υπηρεσίες: Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο του λογισμικού, εφαρμογών, εργαλείων και των ενημερώσεων τους, σχετικών υπηρεσιών και πλατφορμών που παρέχονται από την FFS όπως περιγράφονται στο τμήμα «Περιγραφή των Προϊόντων και Υπηρεσιών». Οι εφαρμογές τρίτων εξαιρούνται.

2.6 Εφαρμογές Τρίτων: ο όρος αναφέρεται σε λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία και τις ενημερώσεις τους που παρέχονται από άλλες νομικές οντότητες / τρίτους, που συνεργάζονται ή επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες της FFS, κοινώς νοούμενες ως εφαρμογές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε αυτές των Συνεργατών μας.

2.7 Περιεχόμενο Χρήστη: ο όρος αναφέρεται στα δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και έγγραφα που είναι αποθηκευμένα μέσα στις εφαρμογές και προϊόντα της FFS συνδεόμενα ή όχι με λογαριασμούς του αδειοδοτημένου ή εξουσιοδοτημένου χρήστη των σχετικών εφαρμογών και προϊόντων.

2.8 Λογαριασμός Χρήστη: μία τοποθεσία σε ένα δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται για αποθήκευση δεδομένων και πληροφορίων όπως όνομα χρήστη, κωδικό κ.α. και που σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπει ή όχι στον χρήστη να συνδεθεί σε ένα δίκτυο, άλλον υπολογιστή ή σε άλλους καταμερισμούς.

2.9 Πλατφόρμα: η Πλατφόρμα μας ή η πλατφόρμα των συστημάτων που μπορεί να χρησιμοποιούνται από τρίτους ή υπεργολάβους, για τον παροχή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS), πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) και υποδομή ως υπηρεσία (IaaS) σύμφωνα με το συμφωνητικό μας

2.10 Συμφωνητικό/Σύμβαση: Η Βασική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Master Service Agreement - MSA) και κάθε σχετικό Συμφωνητικό παροχής επιπέδου υπηρεσίας SLA και Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσίας SoW μεταξύ της εταιρείας Free Future Soft Software Systems LTD και οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή νομικής οντότητας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

3 Περιγραφή Προϊόντων και Υπηρεσιών

3.1 Η FFS είναι μια εταιρεία παροχής λογισμικού, που παρέχει υψηλής ποιότητας πρωτοποριακές υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς τόσο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα.

3.2 Το λογισμικό και τα προϊόντα της εταιρείας FFS, σας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνείτε, να συνεργάζεστε και να δημιουργείτε χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή, πάνω σε πλατφόρμα βασισμένη σε λειτουργία νεφοϋπολογιστικής cloud και/ή σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις με το να μοιραστείτε εμπιστευτικά έγγραφα από οποιοδήποτε σημείο, να δημιουργήσετε καθήκοντα για τους υπαλλήλους, να μεταφορτώσετε (ανεβάσετε) σχετικά έγγραφα, να συντονιστείτε με συναδέλφους, να ολοκληρώσετε εργασίες επιτυχώς και αποτελεσματικά.

3.2.1 iPPOS Clienteling μία εφαρμογή λογισμικού διαχείρισης πελατολογίου (Clienteling & CRM Point of Sales) αναφορικά με τις Mobile Υπηρεσίες στο Σημείο Πώλησης της επιχείρησης με τη χρήση συσκευών iPads ή iPhones.

3.2.2 iPPOS BackOffice ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων διαχειρίσιμο από οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

3.2.3 iPPOS Travel Retail ένα λογισμικό διαχείρισης πελατολογίου (Clienteling & CRM) με τη χρήση συσκευών iPads ή iPhones σε σημεία πώλησης Duty Free.

3.2.4 FS RETAIL ένα σύστημα βασισμένο στην πλατφόρμα FFS (Futuresoft Framework System), η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την Free FutureSoft, για να διαχειρίζεται καταστήματα σε όλες τις αγορές περιλαμβάνοντας εργαλεία αναφορών (reporting), καταλόγους προϊόντων (product inventory), εγγραφές πελατών (customer registration), τιμολόγηση, διαχείριση παραγγελιών, εντοπισμό πληρωμών.

3.2.5 FS Payroll μία εξαιρετικά ευέλικτη εφαρμογή μισθοδοσίας, η οποία λαμβάνει υπόψιν όλες τις πιθανές διαφορετικές παραμέτρους, οι οποίες απαιτούνται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

3.2.6 FS Timer ένα λογισμικό χρόνου και παρουσίας με δυναμική και εύκολη διασύνδεση, η οποία δίνει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση μιας σημαντικής λειτουργίας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού: την παρουσία.

3.3 Όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα θα σας παρασχεθούν μαζί με την άδεια -μόνο προς χρήση, σύμφωνα με το σχετικό MSA - SLA - SoW που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και της εταιρείας FFS

3.4 Η FFS μπορεί να παρέχει ένα ή παραπάνω από ένα, από τα προαναφερόμενα προϊόντα και/ή υπηρεσίες

3.5 Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με όλα τα MSA SLA SOW, Change Orders, μεταξύ εσάς και της εταιρείας FFS θα αναφέρονται συλλογικά ως Υπηρεσίες και θα υπόκεινται σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται εδώ και το σχετικό συμφωνητικό.

4 Χρήση του Διαδικτυακού τόπου

4.1 Επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε το παρόν διαδικτυακό τόπο, μόνο για σκοπούς οι οποίοι επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και συγκεκριμένα μόνο για να πληροφορείστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της FFS

4.2 Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι η χρήση του διαδικτυακού τόπου δεν αντίκειται σε εφαρμοστέους/ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς της χώρας, πολιτείας ή κοινότητας/τοποθεσίας όπου διαμένετε, ή τη χώρα, πολιτεία, ή κοινότητα/τοποθεσία όπου βρίσκεται ή λειτουργεί η FFS. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους/ισχύοντες περιορισμούς στις εισαγωγές ή εξαγωγές και πάσης φύσεως περιορισμούς.

4.3 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο για κανέναν σκοπό που είναι: α) παράνομος, β) απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή γ) με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει, στην ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, ή που με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει ή προκαλέσει βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, ή θα μπορούσε να παρεμβαίνει στην ορθή χρήση και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου από οποιονδήποτε τρίτου.

4.4 Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε, οποιοδήποτε, λογισμικό (δικό σας ή τρίτου) το οποίο υποκλέπτει, παρεμποδίζει ή αλλιώς συλλέγει πληροφορίες ή υλικό από και μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

4.5 Δεν επιτρέπεται να υποβάλλετε, μεταδώσετε, ή εμφανίσετε μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστικό, χυδαίο, παρενοχλητικό, απειλητικό, εμπρηστικό, βίαιο, ρατσιστικό, προσβλητικό, παραπλανητικό ή απατηλό, που μπορεί να ενθαρρύνει εγκληματική ή επιβλαβή συμπεριφορά, ή να παραβιάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της FFS ή οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων απορρήτου, δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις ή συμφωνίες εμπιστευτικότητας (fiduciary), ή άλλως να παρουσιάζει ως “κακό” ή να δυσφημίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, νομική οντότητα ή επωνυμία.

4.6 Δεν θα δημιουργήσετε, υποβοηθήσετε, ή εμπλακείτε σε επίθεση κατά του διαδικτυακού τόπου της FFS, ούτε θα επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να παρεμποδίσετε την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της FFS. Οποιαδήποτε σχετική ενέργεια ή προσπάθεια αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου στις περισσότερες δικαιοδοσίες και η FFS διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί αποζημιώσεως για τυχόν ζημίες, και διαφυγόντα κέρδη, που μπορεί να προκληθούν από οποιονδήποτε χρήστη ενεργεί κατ’ αυτό τον τρόπο, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

4.7 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο της FFS για να σχεδιάσετε, αναπτύξετε, διανείμετε και/ή αλλιώς μεταδώσετε ή εκτελέσετε, οποιοδήποτε ιό, worm, Trojan Horse, time bomb, web bug, λογισμικό κατασκοπίας (spyware), κακόβουλο λογισμικό (malware), ή οποιοδήποτε κώδικα υπολογιστή, ή πρόγραμμα που ενδέχεται να βλάψει ή να υποκλέψει τη λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισμού (hardware), λογισμικού ή επικοινωνιακού εξοπλισμού, ή οποιοδήποτε πραγματικά ή δυνητικά επιβλαβές, ικανό να διαταράξει την ομαλή λειτουργία, ή επεμβατικού χαρακτήρα κώδικα ή στοιχείο.

4.8 Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε καμία δράση η οποία επιβάλει παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο πάνω στην υποδομή των υπηρεσιών της FFS ή των συστημάτων της FFS ή δικτύων συνδεδεμένων στον δικτυακό τόπο της FFS, ή με οποιονδήποτε τρόπο επέμβετε ή αναμειχθείτε ή παρεμποδίσετε τη λειτουργία οποιωνδήποτε εκ των συστημάτων που χρησιμοποιεί η FFS για την παροχή των υπηρεσιών της, ή των διακομιστών (servers), ή δικτύων στα οποία φιλοξενείται ή της έχουν διατεθεί, ή παραβείτε τις απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των σχετικών διακομιστών (servers) ή δικτύων.

4.9 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε διαδικτυακό Τόπο της FFS για διενέργεια οποιαδήποτε μορφής ανεπιθύμητης ή αυθαίρετης αλληλογραφίας (spam), εξαπάτησης, απάτης, ηλεκτρονικής απάτης, «αλυσιδωτών επιστολών», «σχήματα πυραμίδας» ή παρόμοιες ενέργειες και δράσεις, ή αλλιώς την εμπλοκή του σε ανήθικο marketing ή διαφήμιση.

5 Χρήση των υπηρεσιών (Λογισμικό, Εφαρμογές & Ενημερώσεις)

5.1 Οποιαδήποτε Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων και τελικού προϊόντος) που θα αναλάβει η FFS να ετοιμάσει ή να παρέχει, θα την παρέχει σύμφωνα με τη Βασική Σύμβαση/ Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της FFS και Εσάς. Αυτό το συμφωνητικό θα ορίζει τις προδιαγραφές και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και εκτέλεση των Υπηρεσιών ή παράδοση του έργου. Ωστόσο:

5.2 Θα χρησιμοποιείτε, τις Υπηρεσίες FFS, μόνο για σκοπούς επιτρεπτούς από τη Βασική Σύμβαση/Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της FFS και εσάς, και είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι δεν αντιβαίνετε στους εφαρμοστέους/ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς της χώρας, πολιτείας ή κοινότητας/τοποθεσίας όπου διαμένετε. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους/ισχύοντες περιορισμούς στις εισαγωγές ή εξαγωγές και πάσης φύσεως περιορισμούς

5.3 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε σκοπό που είναι: α) παράνομος, β) απαγορεύεται από τη Βασική Σύμβαση/Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της FFS και εσάς, ή γ) παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην ορθή λειτουργία, ή θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει ή προκαλέσει βλάβη στα δικά μας συστήματα ή λογισμικό ή τρίτων, ή παρεμβαίνει στη χρήση και λειτουργία του από οποιοδήποτε τρίτο που χρησιμοποιεί αυτές τις Υπηρεσίες.

5.4 Δεν θα έχετε πρόσβαση (ή θα προσπαθείτε να έχετε πρόσβαση) σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μέσα πέραν των μέσων που παρέχονται από την FFS ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της.

5.5 Δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα λογισμικό (δικό σας ή τρίτων) το οποίο, υποκλέπτει, παρεμποδίζει ή αλλιώς συλλέγει πληροφορίες ή υλικό από τις Υπηρεσίες μας.

5.6 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και/ή Εφαρμογές και Πλατφόρμες της FFS για να υποβάλλετε, μεταδώσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσετε Περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από Πνευματική Ιδιοκτησία, με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστικό, χυδαίο, παρενοχλητικό, απειλητικό, εμπρηστικό, βίαιο, ρατσιστικό, προσβλητικό, παραπλανητικό ή απατηλό, που μπορεί να ενθαρρύνει εγκληματική ή επιβλαβή συμπεριφορά, ή να παραβιάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της FFS ή οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένου των πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων απορρήτου, δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις ή θέματα εμπιστευτικότητας), ή άλλως να παρουσιάζει ως κακό ή να δυσφημίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, νομική οντότητα ή επωνυμία.

5.7 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και/ή Εφαρμογές και Πλατφόρμες της FFS για να σχεδιάσετε, αναπτύξετε, διανείμετε και/ή αλλιώς μεταδώσετε ή εκτελέσετε, οποιοδήποτε ιό, worm, Trojan Horse, time bomb, web bug, λογισμικό κατασκοπίας (spyware), κακόβουλο λογισμικό (malware), ή οποιοδήποτε κώδικα υπολογιστή, ή πρόγραμμα που ενδέχεται να βλάψει ή να υποκλέψει τη λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισμού (hardware), λογισμικού ή επικοινωνιακού εξοπλισμού, ή οποιοδήποτε πραγματικά ή δυνητικά επιβλαβές, ταραχοποιό, ή επεμβατικού χαρακτήρα κώδικα ή στοιχείο.

5.8 Δεν θα δημιουργήσετε, υποβοηθήσετε, ή εμπλακείτε σε επίθεση κατά του διακομιστή (server) της FFS ή να επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να παρεμποδίσετε τους διακομιστές (servers) της FFS. Οποιαδήποτε σχετική ενέργεια ή προσπάθεια αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου στις περισσότερες δικαιοδοσίες και η FFS διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί αποζημιώσεως για τυχόν ζημίες, και διαφυγόντα κέρδη, που μπορεί να προκληθούν από οποιονδήποτε χρήστη ενεργεί κατ’ αυτό τον τρόπο, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

5.9 Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε καμία δράση η οποία επιβάλει παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο πάνω στην υποδομή των υπηρεσιών της FFS ή των συστημάτων της FFS ή δικτύων συνδεδεμένων στον δικτυακό τόπο της FFS, ή με οποιονδήποτε τρόπο επέμβετε ή αναμειχθείτε ή παρεμποδίσετε τη λειτουργία οποιωνδήποτε εκ των συστημάτων που χρησιμοποιεί η FFS για την παροχή των υπηρεσιών της, ή των διακομιστών (servers), ή δικτύων στα οποία φιλοξενείται ή της έχουν διατεθεί, ή παραβείτε τις απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των σχετικών διακομιστών (servers) ή δικτύων.

5.10 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες και/ή Πλατφόρμες της FFS σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης ή αυθαίρετης αλληλογραφίας (spam), εξαπάτησης, απάτης, ηλεκτρονικής απάτης, «αλυσιδωτών επιστολών», «σχήματα πυραμίδας» ή παρόμοιας συμπεριφοράς, ή αλλιώς απασχόληση σε ανήθικο marketing ή διαφήμιση.

6 Περιεχόμενο Χρήστη

6.1 Οι Υπηρεσίες μας επιτρέπουν τους χρήστες να μεταφορτώνουν (ανεβάζουν) δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και έγγραφα προς αποθήκευση και σύνδεση με τους Λογαριασμούς Χρηστών. Με δέσμευση ως προς τους συγκεκριμένους όρους του σχετικού συμφωνητικού και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, το Περιεχόμενο Χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όποιον τρόπο έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε ποιοι πρόσθετοι περιορισμοί, αν υπάρχουν, εφαρμόζονται στη χρήση του Περιεχομένου από Χρήστες οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, συνεργάτες ή ελέγχονται από εσάς με οποιονδήποτε τρόπο.

6.2 Αν αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υλικό ή περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί ή τυγχάνει εκμετάλλευσης από άλλους εκτός των εργαζομένων ή συνεργατών σας, εξαιτίας της παροχής των Υπηρεσιών FFS, δεν έχετε το δικαίωμα να το χρησιμοποιείτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

6.3 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η FFS δεν φέρει καμία ευθύνη εάν i) εργαζόμενοι ή συνεργάτες σας, ii) άλλα άτομα στα οποία έχετε επιτρέψει να έχουν πρόσβαση στον Περιεχόμενο Χρήστη ή iii) τρίτοι τροποποιήσουν, καταστρέψουν, αλλοιώσουν, αντιγράψουν ή διανείμουν το Περιεχόμενο Χρήστη σας.

6.4 Η FFS δεν έχει στην κατοχή της κανένα στοιχείο από το “Περιεχόμενο Χρήση” και δεν θα παρακολουθεί, επεξεργάζεται ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσάς ή τον Λογαριασμό Χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχόμενου Χρήστη, χωρίς προηγούμενη άδεια από εσάς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή Πολιτική Απορρήτου.

6.5 Η FFS επίσης δεν ελέγχει, επιθεωρεί, επεξεργάζεται ή παρακολουθεί οποιοδήποτε “Περιεχόμενο Χρήστη” αποθηκευμένο από εσάς ή όποιον άλλο χρήστη των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, για ιούς, worms, «Trojan horses», ή άλλα παρόμοια επιμολυντικά και καταστροφικά χαρακτηριστικά.

6.6 Η FFS διατηρεί το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση της, να αρνείται, να διαγράφει ή να απενεργοποιεί την πρόσβαση στο “Περιεχόμενο Χρήστη” που είναι αποθηκευμένο στους διακομιστές (servers) της FFS εφόσον λάβει γνώση ότι μπορεί να είναι παράνομο ή να παραβιάζει τους όρους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, παρότι δεν έχει την υποχρέωση να πράξει τοιουτοτρόπως.

6.7 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της πληροφορίας στον υπολογιστή σας ή τις άλλες συσκευές σας όπως για παράδειγμα, με το να εγκαταστήσετε ειδικό αντιϊκό λογισμικό, να ενημερώνετε τις εφαρμογές σας, να χρησιμοποιείτε κωδικό για την προστασία των αρχείων σας, και να εμποδίζετε την πρόσβαση σε τρίτους στον υπολογιστή σας.

6.8 Αντιλαμβάνεστε ότι οι χρήστες των Υπηρεσιών FFS μπορεί να μην έχουν πρόσβαση και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν “Περιεχόμενο Χρήστη” επειδή μπορεί να έχει μολυνθεί από ιούς, κακή λειτουργία του λογισμικού ή άλλες αιτίες. Η FFS δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να αντιμετωπίσει ο οποιοσδήποτε χρήστης με την λήψη και χρήση τέτοιου Περιεχομένου Χρήστη.

6.9 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και νομικά υπόχρεοι για την ορθή χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της FFS κατά την χρήση τους στα πλαίσια λειτουργίας του Λογαριασμού Χρήστη, και του Περιεχομένου Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε συνεπειών από τη χρήση ή δημοσίευση τέτοιου Περιεχομένου Χρήστη με την άδεια της FFS).

6.10 Είστε κάτοχος όλων των δικαιωμάτων οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο έχει ανέβει από εσάς στην Πλατφόρμα μας ή στην πλατφόρμα ή τα συστήματα τρίτων που μπορεί να χρησιμοποιούμε, για να παρέχουμε SaaS, PaaS και IaaS σύμφωνα με την μεταξύ μας Βασική Σύμβαση/Συμφωνητικό Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου οποιωνδήποτε σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, ηχητικών αρχείων, γραμματοσειρών, λογότυπων, εικονογραφήσεων, εκθέσεων, artworks, interfaces, κειμένων, λογοτεχνικών έργων και όποιου άλλου περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο έχετε (και θα συνεχίσετε να έχετε) την πλήρη εξουσία, τίτλο, άδεια, συναίνεση και δικαιοδοσία, και βρίσκεται ως “Περιεχόμενο Χρήστη”, και τηρείτε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιείτε, δημοσιεύετε, μεταφέρετε ή αδειοδοτείτε, κάποιο ή/και όλα τα δικαιώματα και σε αυτό το υλικό.

6.11 Είστε υπεύθυνοι και νομικώς υπόχρεοι να εγγυηθείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη είναι (και θα συνεχίσει να είναι) αληθινό, ενημερωμένο, ακριβές, χωρίς να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, και σε καμία περίπτωση παράνομο. Το κατέχετε, αναρτάτε, μεταδίδετε ή παρουσιάζετε, νόμιμα, σε χώρα στην οποία εδρεύετε νόμιμα εσείς ή η Πλατφόρμα Χρήστη που διαθέτετε στους χρήστες σας, πελάτες σας ή επισκέπτες σας, και ότι είναι νόμιμο για την FFS και/ή τους Τελικούς Χρήστες σας να χρησιμοποιούν ή να κατέχουν σε σχέση με την FFS.

6.12 Είστε υπεύθυνοι και νομικώς υπόχρεοι να λάβετε τυχόν συναίνεση από κάθε υποκείμενο ή δικαιούχο και άδειες που απαιτούνται από όλους τους εφαρμοστέους/ισχύοντες νόμους, σχετικά με την ανάρτηση, μετάδοση και δημοσίευση οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας και/ή εικόνας ή ομοιότητας με οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή ιδιοκτησία, το οποίο τυχόν αποτελεί μέρος του Περιεχομένου Χρήστη, και εσείς, θα τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους.

7 Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1 Εμπορικό σήμα, περιεχόμενο (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων λογισμικού, έργα ήχου, εικόνας, βίντεο, κειμένων, φωτογραφιών κλπ) και οποιοδήποτε άλλο προϊόν διάνοιας ιδιοκτησίας της FFS ή τρίτων δικαιοπάροχων της FFS, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον παρόντα Ιστότοπο, και στα οποία αποκτάτε πρόσβαση με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο ανήκουν στην FFS και τους νόμιμους ιδιοκτήτες.

7.2. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν ή έχετε την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της FFS, όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον παρόντα Ιστότοπο θα πρέπει να θεωρήσετε ότι προστατεύονται ανεξαρτήτως της καταχώρισής τους σε μητρώο ή όχι σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πχ πνευματική, βιομηχανική ιδιοκτησίας κλπ). Επομένως απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση ή περαιτέρω διάδοση, παραπομπή, αναφορά σε αυτά και με οποιοδήποτε τρόπο κάνετε διαθέσιμο για λήψη, μετάδοση, τροποποίηση, ενοικίαση, μίσθωση, δάνειο, πώληση, εκχώρηση, διανομή, άδεια χρήσης, υπό-άδεια χρήσης, reverse engineer ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενα στο Περιεχόμενο, του Ιστοτόπου, τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν.

7.3 Η FFS δηλώνει ότι σέβεται οποιαδήποτε δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων, λογότυπα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, domain names και εν γένει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Έργα τρίτων τα οποία προστατεύονται κατά της διατάξεις της διανοητικής ιδιοκτησίας και αναφέρονται στο παρόν Ιστότοπο, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και η FFS έχει άδεια χρήσης. Η FFS αποποιείται οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά συμφέροντα σε έργα τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εκτός από τα δικά της.

8 Επικοινωνία Χρηστών

8.1 Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της FFS ενδέχεται να σας επιτρέψουν να πραγματοποιήσετε την λεγόμενη “επικοινωνία χρηστών” των υπηρεσιών και των προϊόντων της FFS, μέσω ενός τρίτου μέρους Virtual Machine Assistant (VMA) ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργείτε με ελεύθερη βούληση και δική σας πρωτοβουλία και εναπόκειται σε εσάς να λάβετε και να υιοθετήσετε τις κατάλληλες διασφαλίσεις για ή κατά την αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών (προσωπικών και μη) μέσω αυτών των μέσων, καθώς τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Η χρήση ή η επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων ή προσωπικών στοιχείων και οι επιλογές σας σχετικά με τη χρήση αυτών των πληροφοριών υπόκεινται και στην Πολιτική Απορρήτου της FFS.

9 Πιστοποιημένη ασφάλεια

9.1 Πληροφορίες και Υλικά που παρέχονται από Εσάς

9.2 Όλα τα υλικά, έγγραφα, επικοινωνίες ή πληροφορίες που υποβάλλονται, αποστέλλονται μέσω ή αποθηκεύονται σε εφαρμογές ή συστήματα της FFS από εσάς ή από τους αδειοδοτημένους από εσάς χρήστες σας, θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων. Η ασφάλεια τέτοιων πληροφοριών είναι πολύ σημαντική για την FFS.

9.3 Ασφάλεια του Λογαριασμού Χρήστη

9.3.1 Τα προϊόντα της FFS σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε λογαριασμούς χρηστών ("User Account") οι οποίοι, ανάλογα με την επιλογή σας, ενδέχεται να απαιτούν κωδικό ή κωδικούς πρόσβασης για την πρόσβαση και χρήση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών. Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι να ενημερώσετε οποιονδήποτε χρήστη ότι πρέπει να υποβάλει ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες.

9.3.2 Η FFS διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει λογαριασμούς, τους οποίους ευλόγως υποπτεύεται ή έχει ενημερωθεί ότι χρησιμοποιούνται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους ή εμποδίζουν την ασφάλεια των συστημάτων και/ή των υπηρεσιών της.

9.3.3 Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο, τις Εφαρμογές και τις Υπηρεσίες της FFS μέσω ενός λογαριασμού κοινωνικού δικτύου τρίτου, πχ Facebook, Instagram ή Twitter. Η FFS δεν θα συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από κανένα προσωπικό προφίλ και πληροφορίες όσον αφορά τη δραστηριότητα των φυσικών προσώπων από κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι είσαστε και εσείς υπεύθυνοι και υπόχρεοι να διασφαλίσετε ότι δεν θα αποστείλετε ή ότι FFS δεν θα αποκτήσεις πρόσβαση σε όλα ή μέρος των δεδομένων σας ή τα δεδομένα των προσώπων που θα ενεργήσουν για λογαριασμό σας, από την χρήση λογαριασμού σε κοινωνικά δίκτυα, ιδίως και ενδεικτικά αναφερόμενων, λίστες των φίλων σας, φωτογραφίες, σε ιστορικό προτιμήσεων και “αγαπημένων” σε επαγγελματικές ή προσωπικές αναρτήσεις, μέρη που επισκεφθήκατε κ.λπ.

9.3.4 Είναι δική σας επιλογή εάν οι σχετικοί “λογαριασμοί χρήστη” (User Account), θα είναι κλειδωμένοι ή θα χρησιμοποιούνται από περισσότερα από ένα άτομα. Εσείς και οι εξουσιοδοτημένοι από εσάς χρήστες, είστε υπεύθυνοι και υπόχρεοι να επιλέξετε έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης, τον οποίο οφείλετε να τηρείτε ασφαλή και να μην κοινοποιήσετε ή γνωστοποιήσετε. Εσείς και οι εξουσιοδοτημένοι από εσάς χρήστες είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε έναν “λογαριασμό χρήστη” (User Account), ανεξάρτητα από το εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ή όχι αυτήν τη χρήση.

9.3.5 Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας όλων των ονομάτων χρήστη και όλων των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε “λογαριασμό χρήστη” (User Account) που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

9.3.6 Δεν επιτρέπεται η χρήση του “λογαριασμού χρήστη” (User Account) τρίτου οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την άδεια αυτού του κατόχου λογαριασμού.

9.4 Ασφάλεια του Περιεχομένου Χρήστη

9.4.1 Η FFS καταβάλει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πρόσβασης στο Περιεχόμενο χρήστη μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένα σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων ακόμα και εάν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης δεν μπορεί να είναι εντελώς αδιαπέραστο ακόμη και με την χρήση κωδικού πρόσβασης ή άλλων τεχνικών οργανωτικών μέτρων. Παρόλο που η FFS προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα στον Ισότοτοπο, τα Συστήματα και τις Πλατφόρμες μας είναι ασφαλή, πρέπει να γνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ενδέχεται να είναι δυνατή, η από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος, πρόσβαση, προβολή, αντιγραφή, τροποποίηση, και εν γένει η επεξεργασία των δεδομένων και των αρχείων που αποθηκεύετε στον Δικτυακό Τόπο ή μέσω Υπηρεσιών.

9.5 Η FFS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται ή σχετίζεται με την κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός “ονόματος χρήστη”, κωδικού πρόσβασης, “περιεχομένου χρήστη”, αποκάλυψη “ονόματος χρήστη” ή κωδικού πρόσβασης εξαιτίας της από μέρους σας εξουσιοδότησης οποιουδήποτε τρίτου να χρησιμοποιήσει ένα όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, ενδέχεται να θεωρηθείτε εσείς υπεύθυνοι για απώλειες που υπέστη η FFS, ή άλλος χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω χρήσης ή/και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού χρήστη. Εάν υποπέσει στην αντίληψη σας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του “Λογαριασμού Χρήστη” σας, πρέπει να ενημερώστε αμέσως και την FFS.

9.5.1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να ανατρέξτε και στην Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων και/ή στους όρους της τυχόν μεταξύ μας σύμβασης.

10 Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

10.1 Η FFS σέβεται το απόρρητο και τη χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών.

10.2 Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για σημαντικές πληροφορίες και αποκαλύψεις σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών κατά τη περιήγησή σας ή χρήση του Ιστότοπου.

10.3 Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική μας για το Απόρρητο και τα Προσωπικά Δεδομένα, η οποία περιγράφει τον τρόπο που οι Εφαρμογές και τα Συστήματα της FFS συλλέγουν, χρησιμοποιούν, αποκαλύπτουν, διαχειρίζονται και αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα.

10.4 Εάν είστε επισκέπτης, χρήστης ή πελάτης οποιουδήποτε από τους Πελάτες μας και θέλετε να υποβάλετε τυχόν αιτήματα ή απορίες σχετικά με τα Προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να επικοινωνήστε απευθείας με τους αντίστοιχους Πελάτες μας που σας ενδιαφέρει.

10.5 Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε ανακριβείς πληροφορίες που επεξεργάστηκε η FFS για λογαριασμό του/των Πελάτη/Πελατών της, παρακαλούμε στείλτε το ερώτημά σας στον αντίστοιχο Πελάτη μας (τον οποίο θα πρέπει και να θεωρείτε ως τον "Υπεύθυνο Επεξεργασίας" αυτών των δεδομένων). Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών δεδομένων.

10.6 Σε αιτήματα χρηστών για να καταργήσουμε τυχόν προσωπικά στοιχεία φυσικών προσώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας για λογαριασμό τους (Users-of-Users), θα ανταποκριθούμε στα σχετικά αιτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός του χρονικού πλαισίου που θα ορίσει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας.

11 Ασφάλεια Συστημάτων & Προσωπικά Δεδομένα

11.1 Η FFS έχει μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των συστημάτων και προσωπικών δεδομένων το οποίο αποδεικνύεται και από το ότι έχουμε πιστοποιηθεί με ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001 Quality Management Systems) και ISO / IEC 27001 Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001 Information Security Management).

11.2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου Ασφαλείας, στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και/ή στους όρους της μεταξύ μας Συμφωνίας/Σύμβασης.

12 Τεχνική Υποστήριξη

12.1 FFS θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη χρήση των Εφαρμογών, του Λογισμικού και των Υπηρεσιών της σύμφωνα με την σύμβαση που έχει με τον εκάστοτε πελάτη. Σε κάθε περίπτωση όμως λάβετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να μας περιγράψετε τη φύση του προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί καθώς και να μας παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσετε την FFS να διαγνώσει ή να επιλύσει το πρόβλημα.

12.2 Η FFS θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια σύμφωνα με τις δυνατότητές της και στα πλαίσια του νόμου, για να ανταποκριθεί εγκαίρως σε τέτοια αιτήματα.

12.3 Παρόλο που η FFS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επιλυθεί κάθε ζήτημα τεχνικής υποστήριξης, θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο, σύμφωνα με τις δυνατότητές της και στα πλαίσια του νόμου.

13 Λογισμικό

13.1 Η FFS προσφέρει συγκεκριμένο λογισμικό, για χρήση σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες. Αυτό το Λογισμικό σε κάθε περίπτωση το χρησιμοποιείτε με “άδεια χρήσης”, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ μας ισχύουσας συμφωνίας για παραχώρηση άδειας χρήσης. Τόσο το Λογισμικό όσο και κάθε υλικό το οποίο αποτελεί σχετική τεκμηρίωση αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας της FFS. Η νόμιμη χρήση τους από μέρους σας προϋποθέτει ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους της μεταξύ μας ισχύουσας συμφωνίας για την παραχώρηση της άδειας τελικού χρήστη πριν από τη χρήση του σχετικού Λογισμικού.

13.2 Η FFS, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη μεταξύ μας Σύμβαση, δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι:

i. είτε οι Υπηρεσίες είτε το Λογισμικό θα ικανοποιήσουν οποιοσδήποτε απαιτήσεις σας.

ii. είτε οι Υπηρεσίες ή το Λογισμικό θα λειτουργούν αδιαλείπτως, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ή ανωμαλίες, ασφαλώς ή χωρίς σφάλματα.

iii. αποτελέσματα που μπορεί να εξαχθούν από τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού θα είναι αποτελεσματικά, ακριβή ή αξιόπιστα.

iv. η ποιότητα οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ή Λογισμικού που έχετε αγοράσει ή είναι προσβάσιμα από εσάς, θα ανταποκριθεί σε κάθε προσδοκία σας.

v. τυχόν σφάλματα στις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό ή τυχόν ελαττώματα στον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό θα διορθωθούν.

13.3 Υπηρεσία και Ενημερώσεις Λογισμικού

13.3.1 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες μας θα ενημερώνονται και θα τροποποιούνται ανά διαστήματα. Αυτές οι τροποποιήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή διορθώσεων σφαλμάτων από ιούς, βελτίωσης της λειτουργίας, νέων ενοτήτων, αλλαγών στο περιβάλλον χρήστη, συμμόρφωσης με νέους κανονισμούς κλπ. Σχετικές ενημερώσεις και τροποποιήσεις μπορεί να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το Λογισμικό μας μπορεί να μεταφορτώσει (download) και να εγκαταστήσει αυτόματα μεταγενέστερες ενημερώσεις του από την FFS. Αυτές οι ενημερώσεις είναι σχεδιασμένες για να βελτιώσουν, να ενισχύσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω το Λογισμικό και μπορεί να έχουν τη μορφή διορθώσεων σφαλμάτων από ιούς, βελτιωμένων λειτουργιών, νέων ενοτήτων και εντελώς νέων εκδόσεων. Συναινείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις (και επιτρέπετε στην FFS να τις παρέχει σε εσάς) στα πλαίσια της της χρήσης του Λογισμικού από εσάς.

14 Εγγυήσεις και Περιορισμός/Αποποίηση Ευθυνών

14.1 Όλο το περιεχόμενο και/ή οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν” (as is) και “όπως διατίθενται” (as available).

14.2 Η FFS ρητώς δηλώνει ότι δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αόριστη και γενικής φύσεως δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά είτε σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων, και ενδεικτικά αναφερόμενων, εγγυήσεις σχετικά με την δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης, καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό, μη παραβίασης από τη λειτουργία και πρόσβαση σε αυτό το Ιστότοπο, των του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της.

14.3 Εσείς δηλώνετε ότι:

i έχετε νόμιμη εξουσιοδότηση και νομιμοποιήσετε να αποδεχθείτε τους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις για λογαριασμό σας ή τρίτους,

ii έχετε την απαραίτητη δικαιοπρακτικής ικανότητα για να συνάψετε μία πλήρως δεσμευτική σύμβαση με την FFS.

iii. αναλαμβάνετε τις υποχρεώσεις σας και θα ενεργήσετε σύμφωνα τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και την ισχύουσα νομοθεσία

14.4 Η FFS δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια αυτού του Ιστότοπου, του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της.

14.5 Αναγνωρίζετε ότι τυχόν πληροφορίες που αποστέλλονται, ενδέχεται να υποκλαπούν κατά τη διαβίβαση ή με άλλο τρόπο. Η FFS δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος τόπος, το περιεχόμενο ή οι διακομιστές (servers) που κάνουν αυτόν τον δικτυακό τόπο διαθέσιμο ή οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες που διεξάγονται από την FFS είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

14.6 H FFS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε ιό, ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που τυχόν μεταφορτωθεί (download) στον υπολογιστή σας από τον ιστότοπο ή κατά την παροχή των υπηρεσιών ή προϊόντνων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου.

14.7 Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που λαμβάνετε από την FFS ή από τον ιστότοπο, δεν πρέπει να την θεωρήσετε ως σχετική διασφάλιση, εγγύηση, ή διαβεβαίωση, εαν δεν αναφέρεται ως τέτοια ρητά στους Όρους Χρήσης.

14.8 Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες FFS τα οποία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε μια συγκεκριμένη χώρα. Επομένως οποιαδήποτε τέτοια αναφορά δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε χώρα.

14.9 Η FFS μπορεί (ωστόσο δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να το κάνει), να παρακολουθεί, και/ή να επεξεργάζεται οποιαδήποτε Πλατφόρμα και/ή Περιεχόμενο χρήστη, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, στα πλαίσια του νόμου.

14.10 Η FFS δεν συνιστά τη χρήση των Υπηρεσιών της FFS για τη φιλοξενία προσωπικού περιεχομένου και δεν φέρει καμία υποχρέωση ασφάλειας ή διασφάλισης της ακεραιότητας ή προστασίας από κινδύνους σχετικά με την παραβίαση ή αποτροπή ή ανόρθωση της ζημία σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο.

14.11 Η FFS εκτός και εάν έχει προβεί σε συγκεκριμένη, ρητή και γραπτή δήλωση, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως “δημιουργός” οποιουδήποτε “Περιεχομένου Χρήστη”, δεν υιοθετεί σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο κανένα τρόπο “Περιεχόμενο Χρήστη” και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε “Περιεχόμενο Χρήστη” που μεταφορτώθηκε (uploaded), αναρτήθηκε δημοσιεύθηκε και/ή διατίθεται από οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο μέσω των Υπηρεσιών της FFS, για οποιαδήποτε χρήση από οποιονδήποτε ή για οποιαδήποτε απώλεια, διαγραφή ή ζημία σε αυτό, ή εξ ’αυτού, ή οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, κόστος ή δαπάνη που εσείς ή άλλοι ενδέχεται να υποστείτε ή να κληθείτε να καλύψετε ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη δημοσίευση, την πρόσβαση και/ή την αξιοποίηση οποιουδήποτε ή από οποιονδήποτε σχετικού “Περιεχομένου Χρήστη”.

14.12 Επιπλέον, η FFS δεν φέρει ευθύνη για υλικό του “Περιεχομένου Χρήστη” που ανήκει σε εσάς ή τρίτο και που ενδέχεται να θεωρηθεί ως ανακριβές ή ό,τι περιέχει λάθη, να χαρακτηριστεί ως δυσφημιστική ενέργεια ή δήλωση, διακίνηση ψευδών πληροφοριών, άσεμνο περιεχόμενο, πορνογραφικό υλικό, ή/και οποιασδήποτε άλλης φύσεως παράνομο υλικό.

14.13 Σε καμία περίπτωση η FFS ή κάποιο από τα παρατήματά της, θυγατρικές της δεν ευθύνονται : για τυχόν άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, διαφυγόντα κέρδη, ειδικές, παρεμπίπτουσες ή συμπτωματικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, σύμβασης ή συμβολαίου, προσδοκώμενων ή βεβαιωμένων εσόδων, δεδομένων, πληροφοριών ή διακοπών ή οριστικής παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης, από αδικοπραξία), βάσει οποιασδήποτε θεωρίας περί ευθύνης, που απορρέει ή προκύπτει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης : αυτού του ιστοτόπου ή περιεχομένου, των προϊόντων, των υπηρεσιών, εξαιτίας δηλώσεων ή ενεργειών οποιουδήποτε τρίτου μέρους σε αυτόν ή μέσω αυτού του ιστοτόπου, από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή της μετάδοσης ή των δεδομένων σας, και εν γένει σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες : αποστέλλονται ή λαμβάνονται, ή δεν αποστέλλονται ή λαμβάνονται, τυχόν αποτυχία αποθήκευσης δεδομένων, απώλεια δεδομένων, από την απώλεια ή ζημία σε αρχεία ή περιεχόμενο, κατά τη χρήση ή από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου επειδή καθυστερούν ή διακόπτονται, ακόμη και αν η FFS έχει ενημερωθεί απλώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημίων. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε ενέργεια ασκείται ή στρέφεται εναντίον της FFS που αφορούν ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να κοινοποιηθεί προηγουμένως γραπτώς στην FFS και εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η αιτία για την οποία στρέφεστε κατά της FFS.

4.14 Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή περιορισμός της ευθύνης ή των εγγυήσεων όπως οι παραπάνω αναφερόμενες, σε αυτή την περίπτωση οι σχετικές δηλώσεις της FFS δεν θα εφαρμόζονται σε εσάς κατά το μέτρο που δεν τυγχάνουν εφαρμογής, χωρίς να ακυρώνεται το σύνολο των σχετικών δηλώσεων ή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

15 Αποζημίωση

15.1 Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να ανορθώσετε οποιαδήποτε βλάβη ή έξοδο υποστεί ή/και επωμιστεί η FFS, oι θυγατρικές της, τα παραρτήματά της, τα στελέχη, διευθυντές, εκπροσώπους και υπαλλήλους της, από οποιαδήποτε δαπάνη, απώλεια, αξίωση, ζημία, πρόστιμο, ποινή ή ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών για δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες, πληρωτέες βάσει οποιασδήποτε απόφασης, ετυμηγορίας, οριστικής ή προσωρινής δικαστική απόφασης ή διακανονισμού, στο βαθμό που προκύπτει από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, ενέργεια, αγωγή, διαιτησία ή άλλη διαδικασία που κινήθηκε από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, της αξίωσης ή απαίτησης από κυβερνητική υπηρεσία ή οντότητα, που τυχόν προκύψει από την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

16 Χρεώσεις και Πληρωμή

16.1 Όλα τα δικαιώματα και προνόμια που παρέχονται ή σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών μας, υπόκεινται σε χρηματική αποζημίωση. Η FFS προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, με διαφορετικές χρεώσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

16.2 Η πληρωμή για τις Υπηρεσίες γίνεται σε τιμές όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ εσάς και της FFS στη σχετική Συμφωνία/Σύμβαση.

16.3 Σε περίπτωση μη πληρωμής για οποιονδήποτε λόγο, η FFS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση του Χρήστη στις Υπηρεσίες.

17 Διάρκεια / Λήξη

17.1 Η διάρκεια αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού τόπου θα ξεκινήσει όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο.

17.2 Η διάρκεια αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών θα συνεχιστεί μέχρι τη συμφωνηθείσα περίοδο, εκτός εάν άλλως τερματιστεί από την FFS ή εσάς με γραπτή ειδοποίηση. Στην τελευταία περίπτωση, η FFS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει συνολικά τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, ανά πάσα στιγμή.

17.3 Εάν θέλετε να τερματίσετε οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική συμφωνία με την FFS (πχ τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις), μπορείτε να το κάνετε ενημερώνοντας γραπτώς ανά πάσα στιγμή την FFS εκτός αν άλλως ορίζει η μεταξύ μας σχετική σύμβαση.

17.4 Η FFS διατηρεί στη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, κατόπιν ειδοποίησης και χωρίς καμία ευθύνη της FFS.

18 Ανωτέρα Βία

18.1 Η FFS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη απόδοση, καθυστέρηση, σφάλμα, απώλεια δεδομένων ή άλλη απώλεια που προκαλείται από γεγονότα ή συνθήκες που είναι πέρα από τον έλεγχο της FFS εύλογο.

19 Ασφαλιστικά Μέτρα

19.1 Πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε παράβαση ή παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να προκαλέσει στην FFS άμεση και ανεπανόρθωτη βλάβη και ζημία. Ως αποτέλεσμα, συμφωνείτε ότι η FFS έχει το δικαίωμα και, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εξώδική ή δικαστική πχ ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή κλπ, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της σχετικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Πέραν από τα μέτρα ανόρθωσης και αποζημίωσης τα οποία διαθέτει και αναγνωρίζονται υπέρ της FFS από το νόμο και τη νομολογία, η FFS ενδέχεται να επιδιώξει μία ειδική ενέργεια ή παροχή από μέρους σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

20 Διαχωρισμός

20.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις τυγχάνουν εφαρμογής εν όλο ή εν μέρη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί ότι είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη βάσει του εφαρμοστέου δικαίου σε οποιαδήποτε έκταση και οποιοδήποτε βαθμό, τότε (α) η σχετική διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί και να ερμηνευθεί, ή τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το ρυθμιστικό της πεδίο και να είναι πλέον έγκυρη, εκτελεστή και σύμφωνη με την αρχική πρόθεση των μερών που αποδέχτηκαν αυτήν τη διάταξη και (β) η ακυρότητα ή η μη εφαρμογή της δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή το σύνολο της παρούσας Συμφωνίας/Σύμβασης.

20.2 Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

20.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον νομικό πλαίσιο της Ελλάδας.

20.4 Συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδας για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει από, ή αναφέρεται σε ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή τον παρόντα Ιστότοπο, εφόσον τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια και είναι νομικά δυνατό να συμφωνηθεί η παρέκταση της δικαιοδοσίας.

Πνευματικά Δικαιώματα © 2021 – 2024 Free Futuresoft. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

Ο παρών ιστότοπος καθώς και τα συνοδευτικά προϊόντα και έγγραφα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Free Futuresoft και/ή των δικαιοπάροχων της και προστατεύονται από τους νόμους και διεθνείς συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το λογότυπο της Free Futuresoft, και όλα τα σχετικά ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα σχεδιαστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και/ή διακριτικά γνωρίσματα της Free Futuresoft.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα προϊόντων και υπηρεσιών που εμπεριέχονται εδώ, αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων ή λογότυπων της εταιρείας Free Futuresoft ή τρίτων μερών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Free Futuresoft ή του αντίστοιχου ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος.

 

Download Terms and Conditions as a PDF File