Πιστοποίηση ISO

Από τις 05.08.2015, η Free FutureSoft κατέχει την πιστοποίηση ISO 9001 : 2015 που πιστοποιεί την άριστη λειτουργία της εταιρείας και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.

Από τις 21.10.2019, η Free FutureSoft κατέχει την πιστοποίηση ISO 27001 : 2013 που πιστοποιεί το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας της εταιρείας και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.