Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Free Futuresoft και ταυτόχρονη δέσμευση να εφαρμόζει όλους τους κανονισμούς που ορίζει ο νόμος, σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική ηθική.

Ακολουθώντας τη δέσμευση αυτή να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ένα μέρος του στρατηγικού μας σχεδίου είναι να αναδιαρθρώσουμε την πολιτική μας για την Ε.Κ.Ε με στόχο την συνεχή εξέλιξη της.

Η Free Futuresoft σαν οντότητα είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας, με σταθερή εταιρική ηθική και υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ενσωματώνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις καθημερινές επιχειρηματικές της διαδικασίες, με δομημένο και συνεπή τρόπο προς το προσωπικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες και το περιβάλλον. Στόχος είναι η ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν τη συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η νέα μας προσέγγιση Εταιρικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής ευθύνης, περιλαμβάνει τέσσερις προτεραιότητες και ηθικές πρακτικές:

Οι αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Free Futuresoft

  • Όντας υπεύθυνος και αφοσιωμένος εργοδότης: προωθώντας τη σωματική και ψυχική ευεξία των υπαλλήλων μας, προωθώντας ενεργά τον σεβασμό και τη δίκαιη μεταχείριση των υπαλλήλων μας και αναπτύσσοντας προγράμματα που κάνουν τους υπαλλήλους μας περήφανους για το περιβάλλον που εργάζονται.
  • Όντας μια αφοσιωμένη εταιρεία λογισμικού: μια συνεργασία δημιουργεί από κοινού αξία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία. Η κουλτούρα μας συμμορφώνεται με τους κανόνες διαφάνειας και επιχειρηματικής δεοντολογίας και την προστασία των δεδομένων σε κάθε σύνδεσμο στην επιχειρηματική μας αλυσίδα, διατηρώντας την εμπιστοσύνη με τους προμηθευτές μας.
  • Όντας μια αφοσιωμένη εταιρεία λογισμικού: Ενσωμάτωση μακροπρόθεσμων αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην καθημερινή ροή εργασίας μας με ηθικές πρακτικές.
  • Αφήνοντας ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα: Ένας από τους κύριους στόχους της εταιρείας μας είναι να μειώσουμε το εταιρικό ενεργειακό αποτύπωμα. Περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχείρησής μας, έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες ανακύκλωσης υλικών και μείωσης της χρήσης του χαρτιού. Επίσης, η μείωση του χώρου γραφείου και η δυνατότητα του προσωπικού μας να εργάζεται από το σπίτι ελαχιστοποιεί επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.